bevaringsloggen.jpg

Her finner du en oversikt over SSCAs vandrepremier. Premiene går til eiere av fartøyer registrert i SSCA, de fleste deles ut på SSCAs årsmøte i november.

Jentepokalen

Satt opp av Gunn og Knut von Trepka. Utdeles til et kvinnelig medlem som har utmerket seg under seilas.
[Sølvpokal, med navn inngravert på siden]

Den begrodde propell

Trofeet er satt opp av Knut von Trepka til SSCAs 30 års jubiléum i 2003 og består av en begrodd propellvinge. Trofeet skal utdeles av styret på årsmøtet til medlem som har utmerket seg i det å seile framfor å gå for motor.

Cara pokalen

Satt opp av Hans Borti Salvesen. Utdeles til den/de som har gjort en særlig innsats for klubben i løpet av den siste tid eller over lengre tid.
[Sølvpokal, ca 20 cm høy med navn inngravert på siden]

RS1 Colin Archers bevaringslogg

Satt opp av Gunn og Knut von Trepka. Dette er et trofé som er satt opp i SSCA ved 10 års jubiléet i 1982. Trofeet har til formål å stimulere interessen for bevaring av dekkede bruksbåter av nordisk type med seil som hovedfremkomstmiddel. 

Troféet utdeles hvert år av styret i Seilskøyteklubben Colin Archer til medlem/medlemmer som siste år har utmerket seg i det å bevare slike båter.

Trofeet består av en gammel håndlogg komplett med line og loggflyndre, dessuten et album for beskrivelse av de respektive vinnerbåter eller prosjekter med historikk og bilder.

Med bruksbåter menes her båttypen som opprinnelig ble bygget til ervervsmessig bruk slik som fiske, losing, redningstjeneste, fraktfart etc. Originale langkjølede lystbåter av Colin Archers konstruksjon omfattes også. Med bevaring menes her først og fremst:

  • Restaurering av rigg, dekksarrangement og utrustning tilbake til det originale for båten eller til det som var typisk for båttypen.
  • Bringe en bevaringsverdig båt av norsk type hjem fra utlandet.
  • Bygge en ny båt av bruksbåttype (ikke lystbåttype) etter originale tegninger og spesifikasjoner, i full størrelse uten vesentlige endringer i eksteriøret.
  • Lære seg – å ta vare på kunsten å håndtere og manøvrere slike båter for seil.
  • Bevare og spre kunnskap om tradisjoner som knytter seg til en slik båttype.

Langferdsrattet

Satt opp av Erling Qvale i 1983 som en oppmuntring til familieseilas blant medlemmene i SSCA. Rattet er evigvandrende trofé som deles ut hvert år til den av SSCAs medlemmer som i løpet av årets sommerferie har utført den lengste, hyggeligste og mest interessante familieseilas med fartøy registrert hos SSCA. Det forutsettes at seilasen er gjennomført med minst to generasjoner av familien ombord. Alder av yngste deltagere tas i betraktning ved vurdering av utseilt distanse. Vinneren forplikter seg til å fortelle om turen på et medlemsmøte og/eller skrive om turen i SSCAs medlemsorgan. Med rattet følger det også med et album der vinnere hvert år forplikter seg til å sette inn noen fotografier av båt og mannskap samt skissere rute som er seilt og viktigste begivenheter ellers. Premien deles ut av SSCAs styre på årsmøtet.
[Et stort skipsratt med inngraverte plaketter]

Det gylne Toddykrus

Satt opp av regattakomiteen av 1978, og deles ut under Toddyseilasen. Pokalen går til den båten som serverer den beste toddyen etter innkomst.
[Liten messing pjolterkopp med håndtak]

Haakon Fjellheims pren for utholdenhet

Utdeles hvert år til siste båt i mål under Trutningsseilasen.
[Tre pren montert på plankett, ca 40 cm lang]

Wigzells patent

Satt opp av Erling Qvale. Premien deles ut til beste internasjonale bragd i året som har gått.
[Patenten ligger i avlang trekasse, ca 50 cm]

Oles patent

Satt opp av Ole Kristoffersen. Premien deles ut til den båt som har utmerket seg på en eller annen måte i en av SSCAs regattaer.
[Gullfarget sammenloddet 'Reodor Felgen' premie]

Jul Nilsens minnepokal

Denne pokalen går til en klassevinner i Færderseilasen, hvert år i en ny klasse. I 2003 ble administrasjon av pokalen overlatt til KNS, slik at den deles ut under premieutdelingen i Horten.
[Sølvpokal ca 30-40 cm høy med navn inngravert]

Einar Salvesens minnepokal

Denne pokalen går til en klassevinner i Hollænderseilasen, hvert år i en ny klasse. Pokalen deles ut på SSCAs årsmøte.
[Sølv/gyllen statuett med bermudarigget seilbåt på toppen, montert på trestøtte. Det står ”Færderseilasen” inngravert på statuetten].

Hva skjer?

26. juni - 30. juni
Nordisk Skutträff
6. juli - 28. juli
SSCAs samseilas
18. juli - 21. juli
Forbundet Kystens landsstevne
2. august - 4. august
Colin Archer havnefestival
8. august - 11. august
Risør Trebåtfestival
31. august
Hollændern
8. september - 15. september
Limfjorden rundt
21. september
Toddyseilasen
26. september - 29. september
Nordisk Gaffelriggseminar
19. oktober
Regatta Arisholmen
23. november
SSCA årsmøte

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg