Ordinært medlemskap i SSCA forutsetter at man eier eller disponerer en tradisjonelt bygget båt som oppfyller en del tekniske krav. Båten er dermed kriteriet for ordinært medlemskap. Har du ikke båt, eller har du en båt som ikke oppfyler de tekniske kravene som stilles, kan du bli vennemedlem, se mer info under Medlemskategorier. Et medlemskap koster kr. 300,- pr år. 

I klubbens vedtekter paragraf 2 står det bl.a. at klubbens formål er : - "å fremme interessen for tradisjonelle, dekkede bruksbåttyper av tre med seil som hovedfremdriftsmiddel og andre seilbåter som passer inn i klubbmiljøet." Det står også at vi skal "fremme interessen for at restaurering og nybygging av disse båttyper skjer etter mest mulig originale tegninger, dimensjoner og materialer for båttypen." Fagkunnskapen som kreves for å bygge og vedlikeholde båter etter tradisjonelle metoder står i fare for å forsvinne, vi ønsker å bidra til at så ikke skjer.

For å oppnå dette settes det en del krav til båtens konstruksjon, utforming og egenskaper, komplette retningslinjer litt lenger ned på siden. Retningslinjene sier blant annet at  "Skroget skal være bygget i tre med hud av tilskåret plank, eller i andre materialer som er tradisjonelle for angjeldende båttype." I praksis betyr dette at skroget skal være klink eller kravell-bygget. Moderne metoder som strip-plank eller kaldbaking godkjennes ikke, selv om tre er hovedmaterialet i skroget.

For å bli ordinært medlem i SSCA må du oppgi opplysninger om båten på et spesielt søknadsskjema.  Last ned skjema her, fyll ut og send det til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. post til:

SSCA
Postboks 190, Sentrum
0102 Oslo

VIKTIG: LEGG VED BILDER AV BÅTEN!

Online betalingsmulighet fra utlandet

If you live outside Norway and would like to pay the membership fee without using the IBAN-number, you can pay directly to our Paypal account:

Membership

 

Retningslinjer for vurdering av båter ved opptak som medlem

SSCA har utarbeidet noen retningslinjer for vurdering av båter ved opptak som medlem i klubben.

Generelt
Båten skal være sjødyktig og i god tilstand totalt sett. Skrog, dekk og rigg skal være utført slik godt håndverk tilsier, og bære preg av alminnelig godt vedlikehold.

Skrog
Båten kan være bygget som bruksbåt, eller den kan være bygget etter tegninger eller modell av bruksbåt. Med bruksbåt menes f.eks. båter bygget for fiske, fangst, losing, redningstjeneste, frakt osv. Båter kan også være en lystbåt konstruert med bruksbåttyper som forbilde.
Skroget skal være bygget i tre med hud av tilskåret plank, eller i andre materialer som er tradisjonelle for angjeldende båttype. Dette gjelder i rimelig grad også for byggemetode og generell utførelse. 

Dekk og dekksarrangement
Båten skal være dekket. Styre- og/eller sittebrønn, hytter, luker og dekksarrangement forøvrig skal være sjøsikkert og må harmonere med det opprinnelige for båttypen, likeså materialvalget.

Rigg
Mast, rundholt og blokkverk skal være av tre og dimesjonert i forhold til skroget. Båten bør ha gaffel-, spri-, eller eldre rigger, eller andre riggtyper hvis det er originalt for båttypen. Stående og løpende rigg skal være dimensjonert som tilsvarende originale rigger. Seilføringen skal kunne gi båten tilstrekkelig fremdrifts- og manøvreringsevne.

Divers utstyr
Båten bør ha det sikkerhetsutstyr som trenges for normal sjøsikkerhet ombord. Se f. eks. kravene vedrørende Færderseilasen. Annet utstyr bør anrettes slik at det ikke skjemmer båten eller er sjenerende for seilingen.

Båter som ikke kommer inn under disse kravene
Som det står i § 2 i vedtektene, "og andre seilbåter som passer inn i klubbmiljøet", åpner klubben for båter som ikke fullt ut tilfredstiller kravene over. Styret kan oppta disse som medlem.

Hva skjer?

26. juni - 30. juni
Nordisk Skutträff
6. juli - 28. juli
SSCAs samseilas
18. juli - 21. juli
Forbundet Kystens landsstevne
2. august - 4. august
Colin Archer havnefestival
8. august - 11. august
Risør Trebåtfestival
31. august
Hollændern
8. september - 15. september
Limfjorden rundt
21. september
Toddyseilasen
26. september - 29. september
Nordisk Gaffelriggseminar
19. oktober
Regatta Arisholmen
23. november
SSCA årsmøte

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg