Hva er egentlig en seilskøyte?

En seilskøyte blir oftest brukt som en betegnelse på en forholdsvis grovt bygget spissgatter (båt som er spiss i begge ender) og med gaffelrigg, på en eller to master. Det finnes seilskøyter fra 25 fot til 60 fot, men de fleste er mellom 30 og 50 fot (10 til 15 meter). På folkemunne blir ofte seilskøyter kalt for "Colin Archer-type". Det er fordi Colin Archer (1832-1921) fra Larvik tegnet og bygget mange kjente seilskøyter, blant annet RS1 Colin Archer (1893) og lystbåten Venus (1889).

En seilskute er det samme som et seilskip og betegner et større fartøy, stort sett med to, tre eller flere master. Seilskuter skiller seg mest fra seilskøyter pga. størrelsen, ofte på mer enn 100 fot. En kutter betegner vanligvis en båt med én mast og flere forseil, og ofte plattgatter (båten er flat akterut) eller såkalt "kutterhekk" (rund akterut). Man kan også si at en seilskøyte er kutterrigget, da har den bare én mast og gjerne to forsegl.

Se forøvrig en Wikipedia-artikkel om skøyter.

 

Mer kunnskap: Seile skøyte

Hva skjer?

26. juni - 30. juni
Nordisk Skutträff
6. juli - 28. juli
SSCAs samseilas
18. juli - 21. juli
Forbundet Kystens landsstevne
2. august - 4. august
Colin Archer havnefestival
8. august - 11. august
Risør Trebåtfestival
31. august
Hollændern
8. september - 15. september
Limfjorden rundt
21. september
Toddyseilasen
26. september - 29. september
Nordisk Gaffelriggseminar
19. oktober
Regatta Arisholmen
23. november
SSCA årsmøte

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg