Hva er VET-tall?

De mange skøytene og lystbåtene i klubben har svært ulikt fartspotensiale. Noen er slanke med mye seil, andre er brede og tunge med mindre seilareal. Når vi seiler regatta ønsker vi likevel å kunne sammenligne resultater slik at det beste mannskapet vinner, ikke bare de med den raskeste båten. Derfor har vi innført VET-tall eller måltall som brukes på samme måte som LYS-tall for moderne båter: Utseilt tid multipliseres med en faktor (stort tall for raske båter, lavt tall for trege båter) for å beregne korrigert tid. Båten med lavest korrigert tid vinner.

VET-tallet brukes i skøyteregattaer og andre regattaer hvor det er egne skøyteklasser, for eksempel Sail Isegran, Færderseilasen, SSCA-regattaen, Humlungen, Hollænderseilasen og i Toppseilserien.

I mange år var Jeppe Jul Nielsen alene ansvarlig for beregning av måltall. Fra 2012-sesongen ble dette arbeidet overtatt av en komité som oppnevnes av styret i klubben. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om ditt eget eller andres måltall, ber vi deg ta kontakt med komitéen ved å sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller skrive brev til SSCA, Postboks 190 Sentrum, 0102 Oslo.

Hva er VET-tallet til båten min?

Her finner du regneark med måltall og klasseinndeling. Båter som har ikke har fylt ut egenerklæring har ikke gyldig VET-tall.

Hvis du ønsker å laste ned regnearket til f.eks. Excel, velger du File -> Download as -> Excel (fra menyen inne i nettleservinduet).

Regler og dokumenter for VET-tall

Generelt:

  • Båteier har ansvar for at alle mål og seilarealer brukt i måltallsberegningen til enhver tid er oppdaterte og korrekte.
  • Skipper har ansvar for at seilføringen er i samsvar med oppgitt måltall/seilføring.
  • For at VET-tallet skal være gyldig i SSCAs lister må det fylles ut en egenerklæring. Egenerklæringen for 2024 finner du her:  https://forms.gle/sK7ZE7Nw6ibcQRj28

Seil og seilarealer

  • Hver båt kan få beregnet tre måltall, basert på tre ulike seilføringer.
  • Gennaker, spinnaker, leseil eller seil under bommen er ikke tillatt.
  • Seilduken skal ha tradisjonelt utseende: Dacron, Clipper, Classic, bomull osv. er tillatt. Mer moderne, strekkfaste materialer er ikke tillatt.
  • For beregning av seilarealer finnes et eget regneark som kan lastes ned her.

Liste over måltall og klasseinndeling

I enkelte regattaer kan arrangøren velge å bruke klasseinndeling i tillegg til eller istedetfor måltall. Båtene er da delt inn i tre klasser: A, B og C. Både klasseinndeling og måltall for alle innmålte båter finnes kun på web, det er ikke sendt ut målebrev på papir fra og med 2012.

Hvis du ønsker å laste ned regnearket til f.eks. Excel, velger du File -> Download as -> Excel (fra menyen inne i nettleservinduet).

 

Hvordan kan jeg få måltall til båten min?

Du trenger ikke være medlem av SSCA for å få beregnet måltall til båten din. Selv om du ikke er medlem av SSCA er du velkommen til å delta SSCA-regattaen og skøyteklasser i andre regattaer. Men for å beregne VET-tallet trenger vi en del informasjon om båten din. I neste avsnitt finner du en kort beskrivelse av de parameterne som inngår i beregningen. For å finne seilareal måler du lengden av likene og fyller inn i dette regnearket. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. hvis du lurer på noe.

Hvordan beregnes VET-tallet?

Styret og måltallskomitéen ønsker åpenhet rundt beregningen av VET-tallene. Under finner du en full beskrivelse av både formel og de parameterne som inngår.

Ny formel fra og med 2012

VET-tallene beregnes på omtrent samme måte som KLR-tallene til Klassisk Treseiler Klubb. De bruker en formel som er utviklet av Enno Thyen i den tyske klubben Freundeskreis Klassische Yachten, og forkortelsen KLR står for Klassiker Rennwert. I Tyskland har KLR vært i bruk siden 2002 uten at de har sett behov for å revidere formelen og over 700 båter er målt inn. Etter avslutningen av sesongen vil måltallskomitéen vurdere om noen båter bør få justert måltallet sitt opp eller ned. Formelen som brukes for å beregne VET-tallene er slik:

VET-formel

De tre leddene i parantesen er enhetsløse forholdstall som beskriver båtens "smekkerhet" og "akselerasjonsevne", mens lengden av vannlinjen er med på å bestemme båtens skrogfart.

Parametere i formelen

De målene som inngår i formelen er blant annet skroglengde, -bredde og -dybde, vekt og seilareal.

LOA [m]
Lengde Over All, eller største lengde over dekk. Måles i rett linje på høyde med dekket mellom stevnene på båten, men uten å ta med roret.
LWL [m]
Lengde i vannlinjen måles langs samme rette linje som LOA, men i høyde med vannlinjen: Heng en loddsnor fra stevnen og mål avstand inn til skroget i vannlinjen. Trekk de to overhengene fra LOA for å finne LWL.
Bredde [m]
Største skrogbredde
Dypgående [m]
Største dybde er kanskje enklest å måle når båten er på slipp, og kan uansett være lurt å sjekke for å ikke gå på grunn.
Vekt [tonn]
Total vekt av båt og rigg med tomme drivstoff- og vann-tanker. Dette er kanskje den parameteren som er vanskeligst å måle, spesielt for de tyngre skøytene. På Isegran har man tidligere leid en mobilkran med veiecelle for å få nøyaktige målinger.
Seilareal [m2]
Arealet til hvert seil måles når seilet er utstrukket, fyll inn liklengder i dette regnearket. For at man skal kunne variere seilarealet etter forhold og tilgjengelig mannskap, kan hver båt kan sette opp tre alternative seilføringer. Man får da beregnet tre ulike VET-tall basert på de tre seilføringene. Eksempler på alternative seilføringer kan være "standard seilføring", "uten toppseil" og "med stor klyver". Som regnearket under viser, vektes arealet til noen av seilene lavere fordi de ikke er like effektive.
Riggfaktor
Båter med bermuda-rigg har 1.0 i riggfaktor, mens båter med gaffelrigg gis 5% fordel og har derfor 0.95 i riggfaktor.
Propellfaktor
Båter med seilrett eller vridbar propell har 1.0 i propellfaktor. Båter med fast propell gis 1-3% fordel avhengig at hvor stor propellen er relativt til båten. De har derfor fra 0.97 til 0.99 i propellfaktor.

Hva skjer?

26. juni - 30. juni
Nordisk Skutträff
6. juli - 28. juli
SSCAs samseilas
18. juli - 21. juli
Forbundet Kystens landsstevne
2. august - 4. august
Colin Archer havnefestival
8. august - 11. august
Risør Trebåtfestival
31. august
Hollændern
8. september - 15. september
Limfjorden rundt
21. september
Toddyseilasen
26. september - 29. september
Nordisk Gaffelriggseminar
19. oktober
Regatta Arisholmen
23. november
SSCA årsmøte

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg