Eier og skipper Eivind Sundal skriver:

LS Gabriel Christiansen ble bygget som losbåt i Risør i 1903. Båten var i lostjeneste i flere år før den ble bygget om i begynnelsen av 1930 årene. Det ble også i denne perioden installert en en-sylindret semidiesel. En større ombygging ble utført i 1943/44. Båten har blitt benyttet innen fiske og transport frem til den ble kjøpt av Sivert Langholm i begynnelsen av 1970 årene.

 

Etter noen år overtok Ove Jensen og startet et omfattende restaureringsarbeid med bytte av spant og bordganger. Båten het Havsulen i denne perioden, og frem til 2012. Båten ble også rigget med to master, men opprinnelig var det bare en mast. Høsten 2011 ble båten overtatt av Hege Meilstrup og Eivind Sundal.

Etter kontakt med losvesenets oldermann Elise Rusten, Oslo Havn og Oslo kommune fører nå båten rød losstripe i storseilet med Oslo som Loshavn. Navnet ble endret til L/S Gabriel Christiansen etter Norges første overlos som organiserte den dansk-norske losstrukturen i 1721. Da L/S Gabriel Cristiansen er en av få losbåter igjen fra begynnelsen av forrige århundre ønsker dagens eiere og bevare mest mulig av båtens opprinnelige struktur og utrusting. Det vil også utvikles og gjenskapes produkter rundt båten, for eksempel skipssekker, klær, en egen akevitt!

Hva skjer?

14. august - 15. august
AVLYST Færderseilasen
29. august
Hollænderseilasen
10. september - 13. september
AVLYST Skagen Race
11. september - 12. september
Akershusstevnet
25. september - 27. september
SSCAs Toddyseilas
16. oktober - 18. oktober
Arisholmen regatta
21. november
SSCA årsmøte og årsfest

Våre sponsorer

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg