Polarskipet «Maud» ble konstruert og bygget spesielt for Roald Amundsens andre arktiske ekspedisjon i 1918. Den ble bygget hos båtbygger Chr. Jensen i Vollen i Asker. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt av Amundsen selv ved at han knuste en iskump mot skutesiden. Mens de to andre polarskutene, «Gjøa» og «Fram», er godt bevart for ettertiden i det historiske, maritime miljøet på Bygdøy, fikk «Maud» en annen og langt mindre gloriøs skjebne. Hun ligger som vrak på en strandkant i Cambridge Bay på sydsiden av Victoria Island nord for Canada.

"Fram" og "Maud" er faktisk de to eneste isgående forskningsfartøyene polarnasjonen Norge har bygd. Det er verdt å merke seg at begge gangene Norge har tatt seg råd til slike skip, har ekspedisjonene gitt store vitenskapelige ringvirkninger. Som en direkte følge av Nansens "Fram"-ekspedisjon i 1893–96 vokste det fram et forskningsmiljø i Skandinavia som dannet grunnlaget for den moderne klimaforskningen. Tyngdepunktet for dette miljøet ble etter Amundsens "Maud"-ekspedisjon flyttet til Bergen i den såkalte Bergensskolen – et verdensledende forskningsmiljø innen meteorologi og havforskning.

Tandberg Eiendom har nylig kjøpt Vollen handelssted, og er nå villige til å bruke millionbeløp for å få hentet «Maud» hjem og plassere den midt i Maudbukta. Asker kommune står per i dag som formell eier av båten i Norsk skipsregister, men 12. april ga formannsskapet rådmannen i oppdrag å fremforhandle en avtale om å overføre disposisjonsretten over «Maud» fra kommunen til Tandberg Eiendom. Eiendomsselskapet vil ikke bare hente båten og bygge museum, men de vil også drifte det for fremtiden.

Om alt går som planlagt kan skuta være i Vollen allerede sommeren 2012.

Les mer om saken i Budstikka eller på Wikipedia.

Hva skjer?

Ingen hendelser

Våre sponsorer

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg