RS14 Stavanger landsatt utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøy

Rett før jul i 2014 offentliggjorde Norsk Maritimt Museum at planene om å bevare RS Stavanger i museets båthall på Bygdøy er avblåst. Redningsselskapet har trukket seg fra prosjektet og skøytas videre skjebne er uviss. Styret i Seilskøyteklubben Colin Archer er bekymret over at prosjektet har stoppet opp og forventer en gjennomarbeidet fremdriftsplan, skriver de i et brev som er sendt til museet og andre relevante instanser. Les hele brevet her og se bilder av skøyta slik den står i dag:

 

Seilskøyteklubben Colin Archer – SSCA – Postboks 190 Sentrum, 0102 Oslo

www.ssca.no   www.facebook.com/seilskoyte

Sted/dato: Hurum, 19/1-2015

Til

Norsk Maritimt Museum

v/konstituert direktør Olav Aaraas

Bygdøynesveien 37

0286 Oslo

 

Angående bevaring av museumsgjenstand NSM.01004 ”RS14 Stavanger”

Seilskøyteklubben Colin Archer - SSCA - ble stiftet i 1972 av seilskøyteentusiaster fra Oslofjordområdet. I dag teller klubben ca 210 medlemmer og over 90 fartøyer. Klubbens formålsparagraf definerer at SSCA skal ”fremme interessen for tradisjonelle seilskøyter”. I denne forbindelse er det at styret har vedtatt å gi vårt innspill til utfordringene rundt RS14 Stavanger. RS14 Stavanger var medlem i SSCA fra starten av, og et av de viktigste og best bevarte fartøyene i Norge.

Styret i SSCA har fulgt utviklingen i saken rundt bevaring av RS14 Stavanger, og understreker viktigheten av at fartøyet som kulturminne og originalt arkiv/referanseeksemplar bevares for ettertiden. Det er med bekymring styret i SSCA hører at prosessen har stoppet opp. Slik SSCA ser det, mangler gode begrunnelser for å stoppe prosjektet. Hvis prosjektet stoppes permanent, må det være en selvfølge at museet finner frem til en annen museumsfaglig god løsning for fartøyet. Noe annet ville være oppsiktsvekkende. Med tanke på fartøyets nåværende tilstand, forventer vi at det legges frem en gjennomarbeidet fremdriftsplan.

 SSCA har engasjert seg tidligere for at RS14 Stavanger skal tas vare på, ikke bare gjennom medlemskap i klubben, men også gjennom en vesentlig dugnadsinnsats i klargjøringen av skøyta for landsetting, med nedrigging, tømming og sjauing av mange tonn ballast. Klubben regnet naturlig nok med at båten var sikret bevaring da den ble landsatt foran Norsk Maritim Museet og registrert som museumsgjenstand.

Avslutningsvis håper vi at museets ledelse kan se på SSCA som en ressurs i saken, både teoretisk og praktisk. Vi er åpne for forslag som kan bidra til at det blir en god løsning for RS14 Stavanger.

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Erling Gransæther

Formann i Seilskøyteklubben Colin Archer - SSCA

91801577

 

Kopi av dette brevet sendes til:Tilsvarende brev er også adressert og sendt til:

Kulturdepartementet Redningsselskapet

Norsk Veteranredningsskøyteforening Postboks 103

Norsk forening for Fartøyvern 1325 Lysaker

Riksantikvaren

Forbundet Kysten

Kulturvernforbundet

Knut von Trepka

Johan Jørgen Petersen

Torstein Arisholm

 

 

  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger
  • RS Stavanger

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg