Et uhell kommer sjelden alene, og skipper Terje Smith kan de siste dagene underskrive på det. RS5 LIV reiste sørover den 28. juni på vei til årets Tall Ships' Race i Østersjøen. Ved Lysekil hadde de en grunnstøting og det oppsto en lekkasje som de ikke var komfortable med. På Gullholmen var en dykker nede for å forsøke å utbedre lekkasjen i et nat, men det ble raskt bestemt at LIV måtte på slipp for nærmere inspeksjon, med henblikk på senere hard regattaseiling. En slipp på Læsø hadde anledning til å ta LIV på land, og turen dit gikk uten problemer.

Så skjer det som ikke skal skje. Da LIV var så godt som ute av vannet, begynte hun å skli akterover. Det var kun stålunderlag i slippvogna, og stål mot jernkjøl gled lett. Hun begynte dermed å falle til den ene siden og traff vannet med akterskipet. Dette gjorde at hele båten fikk en kraftig vridning. Samtidig traff skroget installasjoner på slippen som ødela 2-3 bordganger. LIV kom raskt på slippvognen igjen, denne gangen tilstrekkelig sikret, men skipper og mannskap selvsagt preget av uhellet. Verftet beklager på det sterkeste, og har satt inn alle ressurser på å få utbedret skaden så fort som mulig, men Terje forteller at det selvsagt blir en forholdsvis stor jobb. De ødelagte bordgangene skal skiftes, og som en følge av det store momentet da uhellet inntraff, ble det store bevegelser i fribordet. Det må dermed drives om, samtidig som at riggen også må overhales. Klossen på baksiden av masten for forstaget løsnet, så forstaget dro nedover masten til godset.

Inger og Terje med mannskap på LIV er alltid optimister, men må innse at noe av sommerens planer går i vasken. I løpet av dagen i dag den 3. juli er arbeidet startet, og de mener de kan rekke siste legg i Tall Ships' Race den 25. juli fra Riga til Szczecin. Alle venner i SSCA ønsker alt det beste!!!

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.

Husk meg